\ بسمه تعالی

محمد امین حجازی

۱۳ شهرویر ۱۳۹۷


جنگ روانی - از کجا شروع کردند؟

طی سال های بعد از انقلاب شبکه های اجنبی فشاری همه روزه در تلاشند که بر ما فشار وارد کنند. شبکه هایی مانند بی بی سی ( صدا و سیمای انگلستان ) صدای آمریکا و من و تو در تلاشند که ما را به بیراهه بکشند. لکن جبهه انقلابیت نیز آرام ننشسته است و راه انقلاب و شهدا را دنبال کرده است.
جبهه انقلابی ها و حزب اللهی واقعا اسراری را آشکار کردند که به تنهایی می تواند اجنبی ها را با یک حرکت در معرض بسیاری از سوال های بی جواب قرار دهد.
دیوانگی: در یکی از برنامه های شبکه ی بی بی سی مجری ادعا می کند که طبق آماری که از پروژه ی سیمای جمهوری اسلامی ایران باقی مانده است بر این گواهند که ۱۲.۵ میلیون نفر در ایران دچار روان پریشی یا مشکلات روانی هستند. این درحالی بود در شبکه های اجتماعی کلیپی درحال گردش بود که نوشیدن ادرار خود مجری بی بی سی را به دست خودش نشان می داد.  این کلیپ به موقع بر این گواه شد که آنانی که ادعای دیوانگی ما را دارند خودشان دچار اختلالات شدید هستند. 
مدپرستی: طبق یکی از برنامه های من و تو، مجریان زن این برنامه با نشان دادن زنی که با حشرات خود را آرسته می کرد از آن به عنوان یک اثر هنری و زن فاعل این عمل را تشویق و این کار را یکی از مدهای سال های اخیر دانستند.
تشویق به طلاق:  در برنامه ای که در شبکه ایران تهیه شده بوده است کارشناس زن در آن ادعا می دارد که آمار طلاق رابطه ای مستقیم با پیشرفت کشور را دارد و طبق این رابطه نابودی روابط خانوادگی را علل پیشرفت دانست. در ادامه آمار مربوطه به کشور های مختلف پیشرفته را خواند و از این سخن گفت که وابستگی های خانوادگی مارا محدود می کند. این درحالی است که رتبه ی آمار خودکشی های ایرانی در جدول خودکشی های جهانی ۱۶۱ است و همین کشور های به ظاهر پیشرفته از رتبه های دو رقمی و کمتر از ۵۰ هستند! تشویق زنان به طلاق و خیانت به مردان و همسران خود یکی از کارهایی است که اجنبی ها برای ضعیف کردن فرهنگ و باور مذهب ایرانی استفاده می کنند. جالب ترین نکته عکس العمر کسانی است که به این شبکه های اجنبی نگاه نمی کنند.
خودزنی: در سال های اخیر اطلاعات مهمی توسط مجریان مختلف شبکه ها به دست آمده که نشان می دهند که آن یکی ها یشان چگونه فردی هستند. جالب است بدانیم که مجریان مختلف درباب کارهای مسیح علی نژاد اطلاعات مهمی را آشکار کردند که گواه بر این هستند که این خانم میلیون ها میلیون پول می گیرید تا به اصتلاح خود مجری در بنگاه لجن پراکنی صدای آمریکا بشیند و بر علیه نظام کار انجام دهد.