به نام خداوند مهربان

نوشته ها را باید قدرتی دانست عظیم، و اهل قلم نیز قدرتمند هستند.

آدم ها با افکار مختلف زندگی می کنند و طرفدار یک حزب، گروه و یا طرفی. اما می شود انسان هایی را دید که فکر می کنند اما افکاری ندارند. این جمله شاید غلت به نظر برسد لکن خیر کاملا صحیح است.

انقلابی یعنی کسی که برای انقلاب قلبش بزند و برای انقلابش کار کند اما گویی بعضی ها فکر می کنند با دولت مقابله کردن یعنی انقلابیت! و سخن را چنین می گزینم که آمریکا، احمدی نژاد و حتی انگلیستان و یا هزاران افراد دیگر نیز این فرد نفرت دارند. آیا این ها انقلابیند؟

بله، درست است گزینه های بهتری بود، انقلابی تر ها نیز بودند، اما نظر مردم این بود که است، و حالا کسانی که می گویند دولت باید برود دارند می گویند آمریکا بیا داخل کشور و ما رو بکش، مارو برده ات کن! حداقل  این گونه عمل می کنند. حالا چه راست و چه چپ، دارند می گویند که آمریکا مارا بکشد!

این بنده ی حقیر بیشتر از همه می داند که این حزب ها چه کسانی هستند، خیلی هم خوب می داند. ولیکن، این را هم می دانم اگر قرار باشد آزادی چیزی باشد، دموکراسی نیست، آزادی، آزادی است. آری، این را هم می دانم که کلمات را بازی می دهیم، درحالی که خیر این گونه نیست.

پس چه اصول گرا، اصلاح طلب و یا اپوزیسیون و لیبرال، هر که آمریکا را که تهدیدی برای جوامع بشری است را بخواهد بیاورد خیانت کار است، نه لغوی بکه عملی.

بعضی ها بجای توجیح بروند اقتصاد ملی را بسازند نه اینکه بنویسند رهبر دروغ می گوید