به نام خداوند بخشنده و متعال و عزیز

روزنامه کیهان می نویسد که طلاب در قم برای مشکلات اقتصادی اعتراض می کنند و از این عمل تشکر و همین طور آقای حسن رحیم پور ازغذی نیز این کار تشکر می نماید در حالی که می شود در عکس های صفحه ی اول دید که روی تابلو نوشته شده است که جنگ نمیشه و نوشته شده است که دروغ می گویند.


شاید منظورم را فهمیدید اما برای شفاف سازی می گویم که این عمل انقلابی نیست بلکه نوعی ضدانقلابی است.

اگر منظور ایشان آن است که رهبر فرزانه کشورمان دارد دروغ می گویند حداقل باید به آن به عنوان عالم بزرگ دینشان احترام بگذارند.

نکته ی جالب این است که نوشته شده است که در تابلو ها که امام گفته مذاکره حرام است!‌ چرا حرام است؟ به همان دلیل که حرام است و من موافقم حرام است حرام هم هست که اتحاد ملی را بشکنیم.

زمانی که اتحاد شکست کشور گسسته می شود و لذا باعث می شود به سرعت نیرو های غربی به ما حمله کنند و آیا این حرام نیست؟ موافقم که دولت اشتباهات زیادی داشته اما آیا همین امام بزرگوار نفرمود باید ملت را خودمان بسازیم.

( البته شک دارم این طلبه ها به امام باور داشته باشند )