بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خداوند متعال و عظیم

 

                                 I.            کشف آمریکا: در کشور مالت، نوشته هایی در غار ها موجود از عصر تاریکی غربی وجود دارد که اشاره به وجود سرزمینی به نام آمریکاز می کند، آمریکاز نیز اسم اصلی غار بوده و این کشور که در آن زمان تحت کنترل ایتالیا بوده است، نقشه کشی که داشته (که اسمش از روی آن غار توسط محلی ها انتخاب شده بوده است) روی آن ها تحقیق می کرد، این قاره را کشف کرده بود.

                               II.            لکن اسناد نشان می دهد که قبل از او نیز وایکینگ ها و کلمب، این مکان را کشف کرده بودند.

                             III.            می گویند کلمب یکی از ریاکار ترین و کثیف ترین افراد روی زمین است. او خود را پیامبر می دانسته و باور داشته که تنها مرد خدا او است. اسناد نیز نشان می دهند که او تجاوزات جنسی متعدد در راستای چیزی که خودش آنرا "قدرت اللهی" می نامیده انجام داده است.

                            IV.            بعد از کشف این سرزمین، موقیعتی برای توسعه و استعمار برای اروپا به وجود آمد و در این راستا عصر کولونیسم به وجود آمد، البته امپریالست های اروپایی نیز به زودی این قاره را در منطقه ی مرکزی به 13 ناحیه تقسیم و خود ایالات متحده را برای انگلستان دادند و کانادا را نیز برای فرانسه.

Colombus

                              V.            انقلاب آمریکا: سپس پسر یک شهردار کولونی(مستعمره) و برادر یکی از بزرگان ماسون، جورج واشنگتن، که بعدا یکی از فرمانده های بزرگ آمریکا شد آمریکا را مستقل کرد.

                            VI.            نکته ی جالب این است، برادر او وقتی مرد، قدرت به دست برادرش افتاد و برادرش یکی از بزرگترین ژنرال های تاریخ انگلستان شد، سپس در این برهه، بود که جورج واشنگتن بر علیه انگستان قیام کرده بود اما برای که؟

                           VII.            موضوع اصلی این بوده است که جورج واشنگتن برای چه کسی داشت انقلاب می کرد؟ برای انگلیسی ها سرزمین انگلستان را می گرفت؟ تنها کسی که می شد برایش انقلاب کرد سرخ پوست ها بود که آنچه معلوم شد این بود که جنگ های متعدل باعث کشته شدن این سرخ پوست ها شد و اسنادی موجود است که سوزانده شدن سرخ پوستان را توسط جورج واشنگتن را اثبات می کند.

                         VIII.            لذا این انقلاب را باید از پست ترین انقلاب ها دانست.

                             IX.            موضوع مقاله ی بعدی با این سری عنوان، درباره ی حزب ویگ و رئیس جمهور های آمریکا خواهد بود.