بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

خواستم چیزی را بگویم که شاید برای خیلی ها خوشایند نه و عجیب باشد، اما در حقیقت آنچه مطلق است این می باشد که اگر کسی قدرتی دارد تا بتواند در عرض چند سال بین مردم رشته ی پزشکی را رایج کند یعنی واقعا نمی تواند کاری کند دانش آموز جماعت نماز بخواند؟

می شود عشق و محبت را در چهره ی هر یک از دانش آموزان ابتدایی دید اما آیا این در رهنمایی یا دبیرستان هم وجود دارد؟

آیا اسلام گفته بروید نماز بخوانید و معصیت نکنید، یا بروید پزشک شوید؟

آیا این قران است، کتاب مقدس اسلام که باید هرکس آنرا بداند و بفهمد و یا اسباب بازی کنکوری که همه باید یک روز حفظ شوند بروند، اصلا مساله این نیست که باید برای قران بیشتر وقت بگذاریم، وقتی حفظ کردن باشد به خودی یعنی فقط اجبار است.

نوشته در کتاب خداوند می داند و شما نمی دانید، اما چرا؟ شاید خیلی ها بلد باشند به این سوال جواب بدهند اما اگر فکر کردید خداوند فقط علوم تجربی بلد است و بس، نه انسان دارد قلب می سازد و با میلیون ها رگ اما آدم نه.

لذا بعضی چیز ها گفتنی است.

سمپاد

جالب است که بدانیم آموزش و پرورش وقتی نمی تواند همه را تربیت و استعداد هایش را تقویت کند، بعضی هایی را که اصلا فقط درسشان خوب بوده و اصلا واقعا معلوم نیست چقدر هوش دارند را آورده است و آنها را نخبه های مملکت صدا کرده است.

آیا اصلا اگر هوش باشد، فقط علوم تجربی و ریاضی هوش حساب می شود؟ من خودم عاشق ریاضی هستم، این را باید بگویم اما این را نیز می دانم که همه نخبه اند، به یادمان بماند اگر از نقاشی کسی عیب گیری کنیم یعنی از خودش عیب گرفته ایم، لذا اگر کسی احمق است، خداوند احمقانه خلق کرده است!!! یعنی یک صفت بر روی خلقت کسی یا چیزی اگر گذاشته شود یعنی بر روی خود فعل خالق نیز آن صفت به کار می رود.

آیا شما دیده اید معلم های حرفه ای که یاد می دهند شما موفق شوید، به شما ادب بیاموزند. منظورم چیز هایی است که متخصصانه باشد، چرا که احتمال دارد بیش تر 50 درصد معلمان قوانین تربیتشان غلط باشد.

ناظم ما بود و گفت که ما وظیفه نداریم به شما این ها را یاد دهیم، پس یعنی دو کار لازم شد، یک این که آموزش و پرورش شود آموزش، و شما آقای محترم که ناظم پرورشی هستید بروید سر خانه خودتان.

این عین حقیقت است که ضعف تربیتی باعث شده که بسیاری از نوجوانان ما سیگار، مواد مخدر و یا کارهای غیراخلاقی کنند.

اگر همه نیز باید اینها را در خانه یاد می گرفت باید بگویم پس مدرسه و آموزش و پرورش برای چیست؟ یعنی این که باید شما بیایید بروید خانه خودتان.