بسمه تعالی


مهدی کروبی


  1. مهدی کروبی را باید از آن عده آدم هایی دانست که کشور را به باد داد.جالب است بدانیم که مهدی کروبی در سال ۱۳۸۸ دستگیر نشد و عفو شد درحالی که او سال ۱۳۸۹ دستگیر شد و با عفو و بخشش محکوم به حبس خانگی شد. 
  2. مهدی کروبی اصلاح طلب و یک لیبرال فاسد بود
  3. جالب است بدانیم که از سال ۱۳۸۴ مهدی کروبی که در انتخابات شکست خورد، طبق اسناد با شبکه های ماهواره ای و بی بی سی و من و تو قرارداد بستند که اگر مهدی کروبی یا میرحسین موسوی انتخاب نشدند، جنبش هاس رنگی را بسازند. ای کاش می دانستند آنهایی که بیرون آمدند که رنگ ها نماد چیست.
  4. بگذارید حقیقت را بگوییم. آقای کروبی نمی گفت که درست کنید می گفت بمیرید!!!! بله خواستار مرگ انقلابی ها بود!
  5. فکر کنم ایشان یک دیوانه حقیقی بوده اند. البته این را بگوییم که مجله فارین پالیسی این شخصیت را به همراه عبدالکریم سروش در فهرست ۱۰۰ چهره اندیشمند جهان قرار داد!
  6. البته یکی از موضوعات مهم درباره ی مهدی کروبی این بود که مهدی کروبی نوشته بود در بیانیه ای که سپاه پاسداران به شدتی تجاوز جنسی کرده بود به معترضین که دستگاه تناسلی آن ها پاره شده بود، درحالی که اسناد این را ثابت کرد که طی تجاوز به سرباز بسیجی توسط دختران معترض، دختران سعی داشته اند که به شدتی به پسر تجاوز کنند که دستگاه تناسلی خودشان پاره شود. این سند بر اساس اعتراف دختران دیگر شاهد جمع شده است!
  7. این عمل انسانی نیست که هیچ بیشتر شبیه به اینه که تمام حیوانات از دست این مردم باید فرار کنند!
  8. البته موضوع این نیست، هیچ کس بخاطر اعتراض نمرد بلکه دلیل مرگش این بود که ... بگذارید این مطلب را جدا از این ها بنویسم.