بسمه تعالی


۸۸ - اعتماد ملی


درآمدی کلی بر حزب اعتماد ملی:
۱) حزب اعتماد ملی در سال ۱۳۸۴ بعد از شکست مهدی کروبی در انتخابات توسط مهدی کروبی خودش ساخته شد.جالب است که بدانیم گویا حزب اصلاحات هر وقت انتخاب نشود می گوید تقلب شده است من جمله هنگامی که مهدی کروبی بعد از شکستش گفت...!
۲)‫وزیر ورزش جوانان، رییس سازمان امور مالیاتی کشور و مدیرعامل شستا همگی عضو حزب اعتماد ملی هستند.
۳) در حقیقت افرادی مثل الیاس حضرتی احمد مازنی عضو این حزب هستند. به آسانی می شود گفت که بیشتر لیست امید عضو این حزب هستند. سید محمدعلی افشانی که عضو این حزب بود شهردار تهران شد.
۴) این حزب در سال ۱۳۸۹ پلمپ و مهدی کروبی توسط دولت احمدی نژاد محکوم به حبس در خانه شد. لکن در دولت تدبیر و امید روحانی این حزب شروع به کار مجدد کرد.
۵)در حقیقت جالب است بدانیم مهدی کروبی بخاطر فتنه ۱۳۸۸ دستگیر نشد بلکه در سال ۱۳۸۹ محکوم به حبس در خانه شد. البته تمام این ها درآمدی بر شرایط هستند. یعنی دلیل اصلی محکومیت در اینمقاله ننوشته شده است بلکه در مقالات بعدی توضیح داده خواهد شد.
۶) مهدی کروبی مدعی بود که سپاه پاسداران به زندانیان سیاسی تجاوز جنسی می کند البته بعد از ۶ ماه اسناد بر این گواه بودند که حزب اعتماد ملی به سپاهیان در فتنه ۸۸ تجاوز جنسی داشته است لذا سپاه پاسداران از مهدی کروبی شکایت کردبه دو دلیل مختلف یکی بر این دلیل که مهدی کروبی تهمت به سپاه پاسداران زده و دومی به این دلیل که حزب اعتماد ملی تجاوز کرده به سربازان سپاه و چون دبیرکل و به عبارت دیگر چون مسیٔول حزبش بود، محکوم شد و با بخشش محکوم به حبس خانگی شد.
۷) البته مسیٔله دیگر اسناد در قالب CD و PDF و کتبی بود. مهدی کروبی از این عمل شکایت کرد ولی سپس معلوم شد که حزب اعتماد ملی طبق اسناد از انگلیس و آمریکا کمک دریافت می کند و طبق قرارداد مهدی کروبی موضف است که فتنه های متعدد را راه اندازی کند.
۸) روزنامه ی اعتماد ملی نیز بعد از دولت بهار و رسیدن دولت تدبیر و امید آزاد شد و صاحب امتیاز آن مهدی کروبی بود.
۹)البته اکنون مهدی کروبی نه دبیرکل است و نه منتجب نیا قایٔم نیا! آنها استعفا داده اند