به نام خداوند عظیم متعال عزیز جمیل کریم و رحیم

ضمن تبریک این روز برای شما، ضمن تبریک عید قربان و دعای شما و اگر هم شد شما هم مارا دعا کنید.

پست های اخیر اینستاگرام مطالبی در مورد حمایت کردن از گوسفند ها بوده است، و حتی آن بازیگر های معروف را که کلا اسمشان را نمی آورم چرا که زبانم نمی خواهم کثیف شود، از این پست ها نیز حمایت کردند. اما مطالب عجیب داستان از این قرار است:

۱- از نظر فلسفی باور دارم که تنها دلیل نگه داشتن طبیعت این است که ما بدون آن زنده نیستیم. به عبارت دیگر گوسفند زندگی می کند چرا که ما بتوانیم زندگی کنیم. این رابطه برای همه از نظر فیزیکی به وجود می آید. ساده تر بگویم، دو تا حالت در این نگاه فلسفی است، یکی دیدگاه متافیزیکی و یکی فیزیکی، در مورد نگاه فیزیکی باید گفت که بسیار ساده است، ما زنده ایم تا یکی ما را بخورد، البته منظورم مادی بود، یعنی کسی عقل نداشت به درد خوردن می خورد، توهین نمی کنم به حیوانی یا بازیگری، ولی خب طبیعت اینه که... بخوریم و بخوابیم لذا در این حالت ما اگر توجه نداشته باشیم یک حیوان دیگر هم مارا می خورد. به هر حال از نظر اقتصادی گوسفندان برای ما سودمند هستند اما سیر کردن مردم فقیر نیز کار اقتصادی ای است.

۲- از نظر متافیزیکی نیز باید گفت از آنجایی که انسان در شرف است باید به همسانان خودمان کمک کنیم و سپس به حیوانات، البته کهبودن حیوانات نیز از نظر فیزکی لازم است.

۳- به هر حال با این همه لایک و کامنت اصولا باید چندهزارتا درخت کاشته شود، نه؟؟؟!!!