بسمه تعالی 

 ۱۹ شهریور ۱۳۹۷

گزینه ی بهتری بود حالا که نیست همه با هم!

 

گزینه های بهتری برای ریاست جمهوری بود، کاملا صحیح است لکن به هر دلیلی ما نتوانستیم پیروز شویم. لکن امروز در مقیاس کلی کشورمان در جنگ اقتصادی و فرهنگی است، و لذا اکنون زمان مناسبی برای جنگ و دعوا بر سر ریاست جمهوری نیست.

حسن روحانی رییس جمهور فعلی ایران  با گرامیداشت ۱۷ شهریور این روز را روز ایثار یاد کرد.

روحانی در ادامه گفت که اگر ملتی بخواهد پیشرفت کند باید سختی های بسیاری بکشد و این قانون کلی و طبیعی است.

رییس جمهور گفت که در دوران دفاع مقدس هم مشکلات اقتصادی داشتیم هم مشکلات سلامتی و هم جنگی ولی هم بستگی نیز داشتیم، و یاد کرد که امام در آن زمان بجای شکست از کلمه ی عدم الفتح استفاده کرد

روحانی گفت که مگر ملت ایران آن ملتی است که از جایی مثل کاخ سفید که آنانی که در آن هستند نه می دانند چه می گویند و نه چه می خواهند و نوعی خوددرگیری دارند، بترسد! در ادامه نیز چنین گفت که دولت جدید آمریکا با دوستان قدیمی خودش هم مشکل دارد!

مگر ملت ایران ملتی است که از کاخ سفید که آنانی که در آن هستند نه می دانند چه می گویند و چه می خواهند و خوددرگیری دارند، بترسد!

دکتر روحانی ادامه داد و گفت که الان هدف ما جنگ و پیروزی در برابر فشار و تهاجم آمریکا است و لذا اخلاق انقلابیت حکم می کند همه پشت دولت را بگیرند، و دولت نمی تواند مواظب چپ و راست شود.