بسم الله الرحمن الرحیم

محمد امین حجازی

۸ آذر ۱۳۹۷

پولشویی؛ به اندازه ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون دلار آمریکا در خود آمریکا؟!!!!!

اول مقدمه ای داشته باشیم بر پولشویی

پولشویی به عبارت ساده، فرآیندی است که طی آن، صاحبــان دارایی های غیر قانونی، عواید حاصــل از عملیات غیر قانونی خــود را با هدف پنهان کردن منشأ مجرمانه آن تغییر چهره داده و این تصور را ایجاد می کنند که پولی را که خرج می کنند در واقع متعلق به خود آنها بوده و از راه قانونی و مشروع به بدست آمده است. به عبارت دیگر زمانی که فرد، جرمی )قاچاق کاا، ارز، مواد مخدر، کاهبرداری و...( را مرتکب می شــود و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می آورد، همواره به دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشــأ این اموال نامشــروع است، لذا اقدام به پولشویی می کند؛ درواقع پولشــویی فرآیندی است که در راستای آن، پول کثیف )یا همان مالی که از طریق جرم و به صورت غیرقانونی حاصل شده است( به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه های مشروع و قانونی به دست آمده است، تبدیل می شود )به صورتی که منشأ اولیه آن پول مشخص نیست(. فــرار از تعقیب و مجازات، فرار از مصادره اموال و فرار از مالیات، از اهداف پولشــویی است. در دنیا معموا »گروه های تروریستی«، »گروه های جنایی سازمان یافته«، »قاچاقچیان انسان«، »قاچاقچیان مواد مخدر«، »مفسدین اقتصادی«، »قاچاقچیان اسلحه«، »قاچاقچیان اشیاء مسروقه و عتیقه« و... مبادرت به پولشــویی می کنند. در مورد تاثیرات پولشــویی بر نظام اقتصادی نیز می توان به موارد زیر اشــاره کرد؛ بی ثباتی نظــام اقتصادی، تغییر روند ســرمایه گذاری از تولید به دالی، تضعیف اقتصاد بخش خصوصی، جلوگیری از رقابت سالم اقتصادی، افزایش ریسک سرمایهگذاری خارجی، افزایش نرخ تورم از مهم ترین اثرات پولشــویی بر اقتصاد است.

در حقیقت یکی از وظایف اصلی اف ای تی اف این است که با پولشویی مبارزه کند این درحالی است که سازمان عدالت مالیاتی که سازمانی بین المللی است اعلام کرده در بین کاربرانش سوئیس و آمریکا بیشترین پولشویی را داشته و بازیگران اصلی فرار مالیاتی هستند.

دولت محترم آقای روحانی هم اعلام کرد که اگر به اف ای تی اف نپیوندیم هم نمی توانیم پولشویی را حذف کنیم و هم به آمریکا بهانه افزایش فشار را می دهیم. این درحالی است که به جز اصلاعاتی درباره خود اف ای تی اف، حتی اگر این لایحه خوب باشد، در این وضیعت بحرانی اقتصادی که نوعی جنگ اقتصادی است اف ای تی اف باعث می شود در این وضیعت به اطلاعات اقتصادی شدیدا مهم و محرمانه دشمنان این جنگ دست بیابند و قطعا این باعث فشار بیشتر می شود آقای ظریف!

از طرف دوم همان طور که تاریخ اعلام کرد آن وقت که خاتمی یا روحانی، هر یک خواستند صلح را بیارند یا شدیم محور شرارت یا ملت تروریست! دوما مشکل آمریکا و ایران در این حوزه جنگ اقتصادی است، جنگ نرم است و از آنجایی که به یاد داریم با همه ی ما و در نتیجه با اساس ایران به شکل امروز مشکل دارد.

نکته ی جالب، دقیقا در سال ۱۳۸۹ لایحه ای پیشنهاد شد که حتی مصوب هم شد ولی هیچکس اجرایی نکرد، مصوبه ای که هم داخلی بود هم ضد پولشویی، ولی باز می پرسم چرا این را اجرایی نمی کنند؟! اگر مشکل آمریکا این است که ما پولشویی نکنیم، می توانیم قوانین این لایحه را بفرستیم برایش، بعد ما خودمان خودمان را بدون دادن اطلاعات منع از پولوشویی کنیم.

حالا یک مسئله ای دیگری که هست این است. 

اگر مسائل داخلی را حذف کنیم، یک مسئله می ماند، آیا واقعا اف ای تی اف تمام عضو هایش را منع از پولشویی کرده؟! آیا پولشویی هلند، دانمارک، سوییس، آمریکا، بانک اف ای تی اف هلند، ایرلند، نروژ و یا دانمارک و حتی سوییس یادتان رفته؟!

جالب است طبق آمار خود بانک های اف ای تی اف، خودشون، ۷۰ درصد پولشویی در خود این کشور های عضو اف ای تی اف اتفاق می افتد!!!!! که برای مستند گفته پولشویی در آمریکا در حدود ۸۰۰ میلیارد سالانه الی ۲ تریلیون دلار است، ۲ تریلیون دلار!!!!!!!!!

البته خود اروپا هم کلا در حدود این ارقام پولشویی دارد، که ۷۰ درصد آن مرتبط به کشورهای عضو اف ای تی اف می شود. اگر بخواهیم فقط پولشویی اروپا را حساب کنیم می شود، 19.600.000.000.000.000 که من نمی توانم بخوانم، احتمالا یعنی ۱۹ هزار تریلیون تومان، این است سوییس مهد تمدن!!!!!!!!!

طبق اسناد جهانی و بانک های جهانی، سوییس و آمریکا فاسد ترین کشورها از نظر اقتصادی هستند!!!تا چندی پیش »دانسکه بانک« دانمارک در خارج از این کشور شهرتی نداشت. اما از زمانی که رسوایی پولشــویی در این بانک فاش شــد، نام آن بر سر زبان ها افتاد. »هاوارد ویل کینسون« یک افشاگر دانمارکی، در برابر مجلس این کشور شهادت داد که دانســکه بانک به عنوان بزرگ ترین بانک این کشور، در یکی از بزرگ ترین پولشویی های تاریخ جهان دســت داشته اســت. دانمارک که یکی از اصلی ترین اعضای »اف.ای.تی.اف«، کارگروه ویژه اقدام مالی، محسوب می شــود، شاهد پولشویی 200 میلیارد یورویی در این بانک اســت. افشای این »ابر پولشویی« باعث شد تا »توماس بورگن«، مدیرعامل »دانسکه بانک« استعفا دهد. این حجم پولشویی بین سال های 2007 تا 2018 رخ داده و مجموع آنها حدود 227 میلیارد دار برآورد شده است. بیشتر پولشویی های انجام شده در شعب این بانک در انگلیس، قبرس، اتویا، روسیه و استونی انجام شده است.

در نتیجه گویا بعضی ها همین طوری دهانشان را باز می کنند حرف می زنند نمی دانند چه می گویند!!!