بسم تعالی

۶ مهر ۱۳۹۷

محمد امین حجازی

الحمد الله رب العامین باری الخلائق اجمیعن و الصلاه و السلام علی عبدالله و رسوله و حبیبه و صفیحه سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد و علی اله الطیبین و الطاهرین المعصومین اعوذ بالله من الشیطان رجیم

یزید مغرور بود و احمق، شهوانی و بی عرضه، مست و جاهل، و این ها سرانجام کاری کردند که بنی امیه حتی به یک دانه از آن آروزی هایش هم نرسد، دو دستی حکومت را داد، همان چیزی که معاویه قبل از مرگش هم می دانست و پیش بینی کرده بود.

به هر حال می رویم روی اصل مطلب، یکی از موضوع های اصلی، اگر امام حسین با یزید بیعت نکرد دو دلیل داشت، چرا که اگر می کرد دو مفسده، دو نوع فساد عظیم گذر از آن یکی ها پیش می آمد.

یک، بیعت امام با یزید، یعنی اینکه امام با یک حکومت موروثی بیعت و از آن حمایت کرده است، یعنی خلاف حرف های امام حسین و امام علی، یعنی دخالت در رای مردم و دیکتاتوری، یعنی خلاف حرف پیامبر، یعنی همان کاری که عمر و ابوبکر و اینها کردند به روشی دیگر، دومی هم خود یزید، خلافت را به دست یزید دادن یعنی خلافت و اسلام و همه چیز را به باد هوا دادن، یزید مست بود یزید زن باره میمون و سگ باز و مشروب خور و نماز را سبک می شمارد، این یزید بود، و از این ها مهم بر علیه اسلام کار می انجامید، ببینیم اگر با معاویه قرار بستیم این بود که معاویه شراب خور بود اما کسی اورا مست و درحال نوشیدن مشروب و یا درحال نجاست یا درحال کوچک شمردن نماز ندیده بود، اگر زنباره بود کسی اورا با زنی ندیده بود، یعنی درجمع ریا می کرد قبول اما خلاف شرع را در جمع انجام نمی داد، این درحالی بود که یزید با زن می آمد، می نوشید هزار تا غلط می کرد و اینهارا هم در جلسه علنی کشوری و درکنار امام حسین و حضار دیگر انجام می داد، به این رای دادن یعنی هم مملکت را از دست دادن و هم حمایت از ضد اسلام. اصلا بسیاری از خلفای عباسی هم زنباره بودند اما دیگر هیچکدام این کارها را در جمع انجام نمی داد، از طرفی اگر آن ها زنباره بودند کمی در عقلشان سیاست گنجانده بودند، می دانستند حکومتشان وابسته به این است که درجمع نماز بخوانند و ریا کنند، کمی هم ثواب کنند در جمع، شئونات اسلامی را رعایت کنند، این را می دانستند مثلا اگر در آن زمان که اسلام بیشترین جمیعت را داشت، ۱۰۰ میلیون نفر برایشان کار می کردند و ۱۰۰ هزار جزیره را داده بودند به آنها دلیلش این بود این ۱۰۰ میلیون گفته بودند دوست داریم در حکومت و نظام اسلامی باشیم، زیر حکومت یک مومن باشیم، اگر می دانستند اینطور نیست خیلی راحت می رفتند مستقل می شدند جمیعت کشور آن خلیفه هم می شد جمعا یک شهر! 

اما یزید کلا احمق و بی عقل بود، یعنی با این کارش همه آمدند اورا انداختند بیرون، مگر این ۱۰۰ میلیون دلیلی داشتند برای زیر حکومت رفتن کسی دیگر جز اسلام.