بسمه تعالی

محمد امین حجازی

۳۱ شهریور ۱۳۹۷

مکتب حسینی

قسمت اول

الحمد الله الذی له و ما فی السموات و ما فی الارض و له الحمد فی الاخره و هوا الحکیم الخبیر

بحث ما عاشورا و مکتب حسینی است، و لعنت خداوند بر یزید و شمر و ابن زیاد و عمر بن سعد باشد که بزرگترین جنایت تاریخ را بر علیه نوه پیامبر انجام دادند. عاشورا انسان را تربیت می کند و او را درس می دهد.

اگر از مقدمات بگذریم، با یک سوال اصلی رو به رو می شویم، که تمام پست های با این عنوان بعدی خواهند آمد تا این سوال را به شما پاسخ دهند. سوال ما این است که چرا باید به گفته ایٔمه اطهار هرساله عزاداری کنیم؟ این را نسبت به کسانی می گویم که می گویند ۱۴۰۰ سال پیش این اتفاق افتاده و دیگر باید آنرا راها کنیم، خب پاسخ این است چون مارا درسی عظیم می دهم، مارا تربیت می کند، اما به چه روشی و چه درسی؟ برای اینکه انسانی و آدمی این درس را بفهمد استفاده کند و آنرا همراه هزار سوال دیگرش پاسخ یابد باید آنرا حل کند. پس نسبت به آنهایی که گفتم می گویم عاشورا و مکتب حسینی تنها واقعه تاریخی است که ۱۴۰۰ سال زنده مانده است، یعنی اگر شما دقت کنید این که می گویند کوروش، داریوش یا فلان، فقط چندسالی است زنده است، یک برهه ی طولانی مرده بعد یکی آمده کشفش کرده، مثلا در ایران کوروش و داریوش را محمدعلی فروغی(خدا لعنتش کند، وی درجه ۳۳ ماسونی از ایران بود که اصیلتش اسرایٔیلی است) پیدا کرده است، پس فقط تقریبا یک قرن است که زنده شده، اما عاشورا ۱۴۰۰ سال زنده مانده است، فقط در زمان صفویه چهره تغییر داده است. ولی توصیه می کنم اگر شما هم اینگونه هستید، تا زمانی که این پست هارا تمام نکرده اید دراین باب تصمیم نگیرید.

این قسمت: پیش نیاز های بحث

حماسه عاشورا را بسیاری قسمت تشکیل داده است، در آن عناصر زیاد بوده، افراد زیاد شرکت داشته و اتفاقات بسیار، از نظر تاریخی هم کم در زمان خودش تفسیر و یاد شده است، پس ببینیم، اولا ما باید تک تک افراد را واکاپی کنیم همراه هزاران اتفاق دیگر و دیگر، پس تفسیرش بس سخت و پیچیده است، یکجا بحث ما از بیعت و امام و یزید ملعون است جای دیگر از کوفه و دعوتش و جای دیگر سخنان امام بدون اینکه به این بحث ها اصلا اهمیت بدهد است.بعضی سوال می کنند از چرایی این سخنان امام و چرایی قبول نکردن درخواست بیعت و چرایی قبول کردن درخواست کوفیان، و گاهی هم باید سخن بگوییم از اینکه امام سخن گفت بدون اینکه به اینها اهمیتی بدهد و گفت این سخنان مربوط به حال نمی شود مربوط است به تمامی شما. 

چرا امام حسن با معاویه صلح کرد و امام حسین با یزید نه؟ اصلا آیا اینگونه بوده که می گویند؟ امام حسن واقعا چه شرطهایی داشته؟ عاشورا را واکنش های امام در مواجه با بعیت یکجا، با درخواست و نامه کوفیان یکجا و پاره ای دیگر را سخنان ایشان، تشکیل می دهد.

پس اولین پست و دومین قسمت این عناوین سریالی، بیعت است.