بسمه تعالی

۱۳ شهریور ۱۳۹۷


جنایات آمریکاعمل های غیرانسانی آمریکا برای تمام دنیا شفاف است. ایالات متحده آمریکا از همان اول وجودش خطری بود برای صلح بشریت. در این مقاله اشاره ای خواهیم داشت بر بزرگترین اعمال غیرانسانی ایالات متحده آمریکا

جنگ آمریکا  و مکزیک

۱- زاکری تیلور دوازدهمین رییس جمهور آمریکا، جنگی را بر علیه مکزیک بنیان گذاری کرد. این درحالی بود که سربازان آمریکایی که اکثرا به صورت ناراضی وارد جنگ می شدند برای خبرنگاران چیزهایی را توضیح می دادند که برای مدتی سرتیتر و عنوان بسیاری از اخبار بود. 
طبق ادعا های سربازان فرماندگان جنگی در وارد شدن به خانه های مکزیکی از آنها دزدی می کرده اند و زن های مردان را مورد تجاوز خود قرار می دادند. این درحالی بود که بخاطر جلوگیری از بارداری زن ها را می کشتند. 
از طرفی فرماندگان جنگی سربازان را مجبور می کردند بخاطر اعمال نژادپرستانه کاتولیک های لاتین را بکشند. در همین حال بسیاری از مکزیکی بر علیه این عمل غیرانسانی آمریکا برخاستند. 
البته نکته ی جالبی در این مورد که وجود دارد این می باشد که زاکری تیلور اعلام کرده بود که با این عمل و جنگ مخالف بوده است! درحالی که او جنگ را ساخته بود و پس از چند روز نیز مرد!

جنگ آمریکا و فیلیپین

اولین روز از جنگ آمریکا و فیلیپین و تلفات بسیار آن

در پایان جنگ آمریکا و اسپانیا در سال ۱۸۹۸، اسپانیا فیلیپین را به آمریکا برای برقراری صلح بخشید. این در حالی بود که فیلیپین برای آزادی کشور خود گروهی استقلال طلب را ساخت و با نیروهای آمریکایی جنگید.
ژترال آمریکایی جان اچ اسمیت در یکی از سخنرانی هایش برای سربازان چنین می گوید:
 برای من برده و زندانی نیارید، برای من جسد نیارید، زنانشان را مورد تجاوز خود قرار دهید و مردانشان را جلوی زنان در حال تجاوز بسوزانید و ما مقدس هستیم و فیلیپینی ها هستند تا ما آن ها را مورد تجاوز قرار دهیم!
این سخنان در روزنامه ها چاپ و اخبار متعددی چاپ و انتشار یافتند که عنوان آنها وحشی گری ژنرال آمریکایی بود.
یکی از شعار های مهم ژنرال اسمیت این بود که می گفت هر کس را که بیشتر از ۱۰ سال سن دارد را بکشید.
تمامی کسانی که تبعید می شدند قطعا به دار آویخته می شدند!
اولین روز از جنگ بدجو

جنگ جهانی دوم

در جنگ جهانی دوم طی عملیاتی، آمریکایی ها وارد جزیره اکنیاوان ژاپن و چین می شوند. پس از اینکه این جزیره پاکسازی می شود به روستاییانی که چون شوهرانشان به جنگ رفته بودند تجاوز می شود. یکی از تاریخدانان ژاپنی و اکنیاوانی اوشیرو ماسایو می نویسد:
                             | به محض پاکسازی و ورود بیشتر سربازان زنان و کودکان اکناویا به دستان آمریکایی ها افتادند. آنها زنان ژاپنی را مورد تجاوز همه روزه خود قرار دادند!
در جنگ حهانی دوم آمریکا با تجاوز به خاک انگلستان و آلمان قتل های بسیاری را انجام داد. در مطالعه این ترور های دسته جمعی می بینیم که آمریکا شرکت داشته است. طی عملیاتی خلبانان آمریکایی انگلیسی ها و آلمانی ها را زیر بمب های خود قرار دادند و تقریبا بیشتر از ۱۰۰۰۰ هزار مرده به جا گذاشتند.
در سال ۲۰۰۵ یکی از فرزندان ژنرال ها طبق اسنادی که از پدرش برایش مانده بود، گفته بود که آمریکایی در کشتار ایتالیایی نیز شرکت داشته است.
از هر ۱۶۰ زندانی جنگی آلمانی فقط ۶۰ نفر زنده لکن فلج و فقط ۴ نفر سالم خارج می شده است. 
فرانک شران یکی از قاتلان آمریکایی بود که به صورت خصوصی برای ارتش و سازمان جاسوسی آمریکا قتل و کشتار های متعدد شخصیت های بزرگ انجام می داد اما سال ها پس از جنگ جهانی مشخص شد که شران در قتل های عمومی نیز شریک بوده و در عملیاتی با نام انتقام از آلمان آلمانی ها را از طبقات ساختمان ها پرت می کرده است.
در همین حین که فرانسه آزاد می شد طبق اسنادی که در سال ۲۰۰۴ یافته شد، تقریب به ۱۴۰۰۰ زن انگلیسی و ۲۰۰۰۰ هزار زن آلمانی تجاوز شده بوده است. در سه سال بین ۱۹۴۲ الی ۱۹۴۵، در شهر های انگلیس ۱۲۶ بار در مناطق مختلف تجاوزات گسترده جنسی توسط سربازان و فرماندگان آمریکایی اتفاق افتاده است.

جنگ ویتنام

یکی از کشتار های مردمی آمریکا کشتار مای لی است. در پی این کشتار هزاران هزار زن بچه و سالمند کشته شده است. در پی اسنادی که از پنتاگون آمریکا به دست رسیده سربازان آمریکایی پاهای زنان و سالمندان را پاره می کرده اند و کودکان را سر می بریده اند. 
تمامی سربازان که در این عملیات شرکت داشته اند مدال افتخار گرفته اند.

جنگ عراق

سرلشکر نیروی زمینی آمریکا طبق گزارشی اعلام کرده بود که جورج بوش شکنجه سیستماتیک را در عراق مجاز دانسته است.