بسمه تعالی

۲۴ شهریور ۱۳۹۷

جان کری: دونالد ترامپ بدترین رییس جمهور آمریکا است! اوباما کری را یاری می کند!!!!!!!!

بسیاری از همان قبل ها از زمانی که ریاست جمهوری ترامپ را پیش بینی کردند همین طور پیش بینی نیز کردند که او از سال ۲۰۱۸ مشکل خواهد داشت!!!

اوباما و جان کری اخیرا در تلاش بسیارند که بتوانند دونالد ترامپ را استیحضاح کنند، و این خبر هم مثل تمام خبرهای دیگر سیاست آمریکا یک لحظه ای آمد، دیروز هیچ جا خبری نبود لکن فردا سرتیتر روزنامه ها شد!

جالب است بدانیم الا ای الحال اگر رییس جمهور برود هم چیزی نمی شود و این کری که از ایران حمایت می کند همانی است که مارا در زمان خودش تهدید می کرد.

چه شد که کری الان می خواهد با ایران مذاکره کند؟ در حقیقت جان کری بیشتر می خواهد کاری را که باید انجام دهد را انجام بدهد، آمریکا سیاستش مردم سالارانه نیست بلکه بیشتر الیگارشیسم است!

جان کری البته مشخص نیز کرد که دولت اوباما نیز به وقتش از برجام خارج میشد! به عبارت دیگر این یعنی اینکه چه دولت اوباما و چه ترامپ هیچ کدام نمی توانند خوب باشند، مسیٔولان آمریکایی شیطانی هستند و ما نیز به جز شیطانی ترین کار ها از آن ها هیچ انتظاری نداریم.

طبق گفته های این فرد با رادیوی آمریکایی سلم، اعلام کرده بود که برجام اهرم فشار وارد بر ایران بود که از دست دادیم و گفت که دولت اوباما می خواست با وارد کردن فشار از ایران امتیاز های بیشتری بخواهد و سپس آمریکا نیز از برجام خارج می شد و این را نیز گفت که دولت اوباما هنگام مذاکره با ایران فشار تحریمی را نیز بیشتر می کرد.