بسمه تعالی

نکته: این نوشته، انتقادی بسیار شدیدی است بر سیاست های آموزش و پرورش لذا امیدوارم که کسی از این سخنان آزرده نشود.

آموزش و پرورش خیانت کار بزرگ

۱- آیا اسلام مهم است یا علوم تجربی؟ آقایان مهترم، آنهایی که فکر می کنند خدا می فرماید که علم مهمتر از قرآن و نماز است، عزیزانم منظور خدا علم فلسفی دینی مذهبی است نه یکسری چیزهایی غربی زده شده!‍ در حقیقت حتی مطالعات نشان داده شده است که علم طب ریشه ای دارد در برسی های تحلیلی و نه تجربی!

۲- با کمی تحقیق می فهیمد که اسلام منظورش از علم علوم تجربی نیست. امروز در مدرسه   ( مدرسه شروع نشده است اما جلسه ای بود ) فردی که شاید از رتبه های برتر است نمی دانست و نمی توانست نماز بخواند! آیا این گواهی بر بی عرضه بودن آموزش و پرورش نیست؟ آیا آنهایی که امروز در مدرسه می گفتند که روستایی ها حق مارا می خورند و آنها احمقند! احمقند!!!!! بی عرضه هستند! عقل و فکر ندارند و لذا نمی توانند پیشرفت کنند!!! شما این را چه گونه تعبیر می کنید؟! این حرف بوی شیطانی و با عرض معذرت حرامزاده بودن آموزش و پرورش را اثبات می کند! همان فرد حتی گفت تمام کارگران کوتاه بین و بی عقل هستند و احتمالا چون پدرش دندان پزشک است فکر می کند نخبه است! 

۳- الا ای ایها الناس، ما الان داریم در قرن ۲۱ زندگی می کنیم؟! این سخنان بوی قرون وسطایی را می دهد، این ها نژاد پرست های بی عرضه خیانت کار هستند، این ها همان لیبرال ها هستند؟! حافظ حقوق بشر؟! این ها که حافظ حقوق بشر نیستند هیچ اما اینها بر باد دهنده ی انسانیت هستند! اینها دشمن صلح جهانی هستند؟! آموزش و پرورش تا به حال به دانش آموزان گفته این آقای کوروش با خاله اش ازدواج کرد؟! من پان تورکیسم نیستم، من لیبرال نیستم، من سوسیالیست نیستم و من کومونیسم هم نیستم من مسلمان انقلابی هستم.

۴- بگذاریم با حقیقت آشنا کنیم فرزندانمان را. اینها چرا نمی گویند که محمد علی فروغی کیست؟! این یارو خودش از محمدرضا و رضا پهلوی هم مهمتر بوده است، اصلا قرار بوده است که پس از رضا پهلوی این آقا رییس جمهور باشد نه اینکه محمدرضا شاه باشد! بله این فرد رضا شاه را اخراج کرد، درست است، پس چرا از این فرد نمی گویند؟! این فرد درجه ۳۳ فریماسونری بود، درجه ی آخر! این فرد که شما می بینید نظام آموزش و پرورش را نهاده! بله درست است، این آقا کوروش را به مردم نشان و آنرا آشنا کرد.

۵- قلم آموزش و پرورش طوری است که ... نمی توانم دیگر این یکی را بگویم، ببخشید. آموزش و پرورش همان سازمانی است که به کودک و دانش آموز می گوید خدا در قران این را گفته و علوم تجربی بعد از سال ها این را گفته، درحالی که که علوم تجربی با قرآن کاملا ضد هستند! بگذارید این طوری بگویم خدا گفته شما از خاک هستید درحالی که شما از جنس ستاره هستید! بگذارید این را بگویم که علوم تجربی علمی مثلا خیلی کهن نیست این علم توسط ماسون ها و لیبرال ها ساخته شده است! 

۶- لذا محوریت قراردادن علوم تجربی یعنی اقدامی علیه جامعه اسلامی! آموزش و پرورش در طول این سالها نتوانست به مردم نماز یاد دهد! بله، ممنونم از آن فرد که ( همانی که به مدیر گفته بود که خودمان در سال تحصیلی اصلاح می کنیم در پست های قبلی گفتم ) که بدون هیچ مشکلی رفت به آن فرد نماز را یاد داد. سرانجام ایشان کنارمن نماز را خواندند و با من نماز را تمرین کرد.

۷- آموزش و پرورش لطفا به جای یکسری چیز های بدردنخور به مردم بگوید که شما به سن بلوغ رسیدید و نماز برای شما واجب است!